Αυξητική Μαστών με ενθέματα για αισθητικούς λόγους

Αυξητική Μαστών με ενθέματα για αισθητικούς λόγους

Η αυξητική μαστών είναι μια χειρουργική επέμβαση που προορίζεται για την αύξηση του όγκου και βελτίωση του σχήματος του μαστού. Πρόκειται για μια δημοφιλή επέμβαση που εκτελείται από εξειδικευμένους πλαστικούς χειρουργούς.

Η διαδικασία της αυξητικής μαστών συνήθως περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 • Αξιολόγηση: Αρχικά, ο πλαστικός χειρουργός αξιολογεί την κατάσταση των μαστών, συζητά με την ασθενή τις προσδοκίες της και καθορίζει το κατάλληλο μέγεθος και τον τύπο του εμφυτεύματος που θα χρησιμοποιηθεί.
 • Χειρουργική τεχνική: Ο πλαστικός χειρουργός συζητά με την ασθενή τις επιλογές τοποθέτησης του εμφυτεύματος, που μπορεί να είναι είτε κάτω από τον μυ είτε πάνω από τον μυ του μαστού. Αυτό αποφασίζεται συνήθως με την προτίμηση / ανάγκη της ασθενούς ή με την εξοικείωση του πλαστικού χειρουργού σε κάποια τεχνική.

Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία και η διάρκεια είναι περίπου 2 ώρες.


Επιπλοκές

Οι επιπλοκές που μπορεί να συναντήσουν ορισμένες γυναίκες μετά την αυξητική μαστών είναι οι εξής:

 • Επιπλοκές αναισθησίας: Ορισμένες γυναίκες μπορεί να αισθανθούν αυξημένη ευαισθησία, μειωμένη αισθητικότητα ή απώλεια αίσθησης στον μαστό ή τον θώρακα μετά την επέμβαση. Αυτή η επιπλοκή είναι συνήθως προσωρινή, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να είναι μόνιμη.
 • Πόνος και δυσφορία: Μετά την αυξητική μαστών, οι γυναίκες μπορεί να αισθανθούν πόνο και δυσφορία στον μαστό και την περιοχή γύρω από αυτόν. Αυτό μπορεί να διαρκέσει για μερικές ημέρες έως εβδομάδες μετά την επέμβαση.
 • Αιμορραγία: Σπάνια, αλλά μπορεί να παρουσιαστεί αιμορραγία μετά την αυξητική μαστών. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να απαιτηθεί νέα χειρουργική επέμβαση για έλεγχο της αιμορραγίας.
 • Λοίμωξη: Όπως με κάθε χειρουργική επέμβαση, υπάρχει ο κίνδυνος της λοίμωξης. Η λοίμωξη μπορεί να προκληθεί από την είσοδο μικροοργανισμών στην περιοχή της τομής και να οδηγήσει σε ερυθρότητα, πόνο, πυρετό και πιθανή απόρριψη του εμφυτεύματος. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να απαιτηθεί αντιμετώπιση με αντιβιοτικά και σε περιπτώσεις σοβαρής λοίμωξης, ενδέχεται να απαιτηθεί νέα επέμβαση για αφαίρεση του εμφυτεύματος.
 • Ασυμμετρία: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να παρουσιαστεί ασυμμετρία στο μέγεθος ή το σχήμα των μαστών μετά την αυξητική μαστών. Αυτό μπορεί να απαιτήσει επιπλέον διορθωτικές επεμβάσεις για την επίλυση της ασυμμετρίας.
 • Συναισθηματικές επιπτώσεις: Η αυξητική μαστών μπορεί να έχει και συναισθηματικές επιπτώσεις για ορισμένες γυναίκες. Η αλλαγή στην εμφάνιση και το σχήμα του μαστού μπορεί να επηρεάσουν την αυτοεκτίμηση και την ψυχολογική ευεξία.

Οι επιπλοκές μπορούν να διαφέρουν από περίπτωση σε περίπτωση, και φυσικά δεν είναι απαραίτητο ότι θα υπάρξουν επιπλοκές ή ότι όλες οι γυναίκες θα αντιμετωπίσουν τις ίδιες επιπλοκές. Είναι σημαντικό να ερευνήσετε και να συζητήσετε με τον πλαστικό χειρουργό όλες τις πιθανές επιπλοκές, καθώς και τα αποτελέσματα που αναμένετε από την αυξητική μαστών.


Ενδείξεις

Οι ενδείξεις για αυξητική μαστών περιλαμβάνουν γυναίκες που επιθυμούν να αυξήσουν τον όγκο και να αλλάξουν το σχήμα του μαστού τους. Συνήθως πρόκειται για μικρό μαστό ή μετά από απώλεια βάρους ή εγκυμοσύνη. Επίσης, ορισμένες γυναίκες με ασυμμετρία στον μαστό μπορούν να επωφεληθούν από την αυξητική μαστών για να επιτύχουν μια ισορροπημένη εμφάνιση και συμμετρία στο στήθος τους. Επιπλέον, η αυξητική μαστών μπορεί να εφαρμοστεί και σε ασθενείς που έχουν υποστεί μαστεκτομή λόγω καρκίνου του μαστού και επιθυμούν να ανακτήσουν το σχήμα και τον όγκο του μαστού τους (αυτό ονομάζεται αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή και υπάρχουν διάφορες τεχνικές που θα αναφερθούμε σε άλλο άρθρο).


Αντενδείξεις

Παρόλο που η αυξητική μαστών είναι μια συνηθισμένη και ασφαλής επέμβαση, υπάρχουν ορισμένες αντενδείξεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οι γυναίκες που παρουσιάζουν ενεργή μαστιτίδα, είναι έγκυες ή θηλάζουν, έχουν προβλήματα αιμορραγίας ή παθήσεις που επηρεάζουν την ομαλή πήξη του αίματος ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες υποψήφιες για αυτήν την επέμβαση.


Πηγές:

 • Hammond, D. C. (2019). Augmentation Mammaplasty. Plastic and Reconstructive Surgery, 143(3S), 66S-75S. doi: 10.1097/PRS.0000000000005424
 • American Society of Plastic Surgeons. (2021). Breast Augmentation. Retrieved from https://www.plasticsurgery.org/cosmetic-procedures/breast-augmentation
 • American Society of Plastic Surgeons. (2021). Breast Implant Surgery. Retrieved from https://www.plasticsurgery.org/cosmetic-procedures/breast-implant-surgery
 • American Society of Plastic Surgeons. (2021). Breast Augmentation: What You Should Know. Retrieved from https://www.plasticsurgery.org/news/blog/breast-augmentation-what-you-should-know
 • American Society of Plastic Surgeons. (2021). What to Expect During Your Breast Augmentation Recovery. Retrieved from https://www.plasticsurgery.org/cosmetic-procedures/breast-augmentation/recovery
 • Sigalove S, Maxwell GP, Sigalove NM, et al. Complications associated with breast lift: a review of the literature and surgical strategies for prevention. Plast Reconstr Surg. 2012;129(6):162e-168e.
 • Khavanin N, Jordan SW, DeLong MR, et al. Patient-reported outcomes in breast augmentation and reduction: a systematic review of surgical quality and psychometric properties. Plast Reconstr Surg. 2017;140(5):767e-779e.
 • Stevens WG, Harrington J, Alizadeh K, et al. Five-year follow-up data from the U.S. clinical trial for Sientra’s FDA-approved round and shaped implants with high-strength cohesive silicone gel. Aesthet Surg J. 2012;32(8):999-1009.
 • Wong CH, Samuel M, Tan BK, Song C. Capsular contracture in subglandular breast augmentation with textured versus smooth breast implants: a systematic review. Plast Reconstr Surg. 2006;118(5):1224-1236.

 

 

Related Posts

Facebook Comments