Η αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας και των επιπλοκών της στην καθημερινή κλινική πράξη

Η αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας και των επιπλοκών της στην καθημερινή κλινική πράξη

4η Μετεκπαιδευτική Επιστημονική Συνάντηση – Η αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας και των επιπλοκών της στην καθημερινή κλινική πράξη


Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας

Ξενοδοχείο ΧΕΝΙΑ POROS IMAGE – Πόρος

06/09/2019 – 08/09/2019

 

congressworld.gr

 

Related Posts

Facebook Comments