Μεταφορά ασθενούς από το χειρουργείο

Μεταφορά ασθενούς από το χειρουργείο

Γράφει ο Κος Γλουστιάνος Αθανάσιος – Νοσοκόμος χειρουργείου

Χρησιμοποιώντας ασφαλείς και αποτελεσματικές μεθόδους μετακίνησης των ασθενών από το χειρουργείο στον όροφο

 • Η μεταφορά είναι μια νοσηλευτική δεξιότητα που έχει στόχο να βοηθήσει έναν εξαρτώμενο ασθενή ή έναν ασθενή με περιορισμένη κινητικότητα, να επιτύχει θέση για να ανακτήσει τη βέλτιστη ανεξαρτησία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με ασφάλεια.
 • Ένα από τα κύρια θέματα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς είναι η ασφάλεια του ασθενούς και του νοσοκόμου.
 • O νοσοκόμος προλαμβάνει τον αυτοτραυματισμό χρησιμοποιώντας σωστή στάση, ελάχιστη μυϊκή δύναμη, αποτελεσματικούς μηχανισμούς σώματος και τεχνικές και κατάλληλες συσκευές ανύψωσης του ασθενούς όπου απαιτούνται.
 • Η μεταφορά των ασθενών μετεγχειρητικά, αυξάνει τον κίνδυνο ακούσιων συμβάντων, και συνεπώς απαιτείται συνεχής παρακολούθηση και παρουσία ειδικευμένου προσωπικού κατά την μετακίνηση στα νοσοκομειακά τμήματα, ώστε ο κίνδυνος αυτός να ελαχιστοποιηθεί.

Πριν από τη μεταφορά, η κλινική κατάσταση του ασθενούς πρέπει να εκτιμηθεί ως σταθερή και κατάλληλη για μετακίνηση.

Οι μετακινήσεις, ο τρόπος μεταφοράς και ο προορισμός των ασθενών στα νοσηλευτικά τμήματα εξαρτώνται από το είδος του κάθε περιστατικού.

Επίπεδα μετακίνησης ασθενών:

 • Ο ασθενής μπορεί να μετακινηθεί χωρίς να χρειάζεται βοήθεια (πχ. τοπική αναισθησία).
 • Ο ασθενής αναπτύσσει περιορισμένη κινητικότητα.
 • Ο ασθενής αδυνατεί να κινητοποιηθεί μόνος του (πχ. διασωληνωμένος ασθενής).

Μια επιτυχής μεταφορά ασθενούς από το χειρουργείο σε ένα άλλο τμήμα απαιτεί οργάνωση, συνεργασία και συντονισμό πολλών ατόμων από διάφορες ειδικότητες. Επομένως, η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η προτιμώμενη επιλογή είναι η παράδοση «πρόσωπο με πρόσωπο» και πρέπει να γίνεται με τη διασφάλιση ότι υπάρχει γραπτή αναφορά των πληροφοριών για τους ασθενείς που νοσηλεύονται και / ή ιατρικές σημειώσεις.

Τι απαιτείται πριν τη μετακίνηση:

 • Ο εξοπλισμός είναι έτοιμος.
 • Το νοσηλευτικό τμήμα προορισμού γνωρίζει για την άφιξη του ασθενούς και έχει ενημερωθεί για τυχόν προαπαιτούμενες ενέργειες (πχ. τοποθέτηση aqua- pack).
 • O ιατρονοσηλευτικός φάκελος είναι πλήρης, ώστε να μην απαιτούνται διορθωτικές κινήσεις ή διευκρινήσεις.
 • Έχει πραγματοποιηθεί ο τελικός έλεγχος από το νοσηλευτή της ανάνηψης των παροχετεύσεων και IV γραμμών.
 • Γνωρίζουμε το είδος επέμβασης και αναισθησίας ώστε να είναι γνωστές οι ενέργειες που θα απαιτηθούν (πχ. ασθενής με ραχιαία αναισθησία χρειάζεται μεταφορά με τάπητα).
 • Γνωρίζουμε το πλήρες όνομα ασθενούς (επιβεβαίωση με την ημερομηνία γέννησης για ταυτοποίηση).
 • Επιβεβαιώνουμε ότι δεν υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα του ασθενούς στο χώρο (πχ. γυαλιά οράσεως).
 • Ενημερώνουμε τον ασθενή για τη διαδικασία εάν διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο συνείδησης.
 • Πραγματοποιούμε υγιεινή των χεριών.

Είναι ευθύνη κάθε μέλους του νοσηλευτικού προσωπικού να διασφαλίσει ότι τηρείται η πολιτική μεταφοράς ασθενούς. Επίσης όλοι οι εμπλεκόμενοι στην περίθαλψη των ασθενών θα πρέπει να τεκμηριώνουν στο έντυπο εσωτερικής μετακίνησης, ότι έχουν γνώση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς, ο οποίος αξιολογείται κατά την άφιξή του στον προορισμό του για να διασφαλιστεί ότι η κατάστασή του παραμένει σταθερή.

Όσον αφορά στον εξοπλισμό και την καθοδήγηση του ασθενούς ώστε να παραμείνει ασφαλής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από το προσωπικό οι ακόλουθες παράμετροι:

 • Οι τροχοί μπορούν να κλειδωθούν.
 • Οι πλευρικές ράγες είναι αρκετά υψηλές ώστε να αποτρέψουν πιθανή πτώση.
 • Οι περιφερικές ή κεντρικές γραμμές μπορούν εύκολα να μεταφερθούν με την επιλεγμένη μέθοδο μεταφοράς.
 • Είναι διαθέσιμο ράφι για τη μεταφορά φιάλης οξυγόνου και / ή συσκευής παρακολούθησης.
 • Το φορείο είναι κατάλληλο για το μέγεθος του ασθενούς και έχει την ικανότητα προσαρμογής αναλόγως των αναγκών τοποθέτησής του.
 • Το στρώμα βρίσκεται σε σωστή θέση.
 • Ο νοσοκόμος μεταφοράς έχει την ικανότητα χρήσης συσκευών παρακολούθησης.
 • Οι συσκευές παρακολούθησης ή η φιάλη οξυγόνου λειτουργούν σωστά.
 • Οι οροί βρίσκονται αρκετά μακριά από το κεφάλι του ασθενούς.
 • Επιβεβαίωση ότι η κεφαλή, τα χέρια και τα πόδια είναι προστατευμένα, έχουν επαρκή ένδυση και ο ασθενής είναι όσο το δυνατόν πιο άνετα.
 • Καθοδήγηση του ασθενούς να διατηρεί τα χέρια μέσα στις ράγες ασφαλείας.
 • Οι γρήγορες κινήσεις θα πρέπει να αποφεύγονται, γιατί μπορούν να προκαλέσουν αποπροσανατολισμό, ζάλη και έμετο.
 • Η θέση του νοσοκόμου μεταφοράς θα πρέπει να επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στην αναπνευστική οδό του ασθενούς και την άμεση παρέμβαση σε περίπτωση δυσφορίας ή εμέτου.
 • Στην περίπτωση χρήσης ανελκυστήρα, οι πόρτες του πρέπει να κλειδώνονται και ο ασθενής να μεταφέρεται με το κεφάλι εντός του.
 • Απομάκρυνση των επίπλων και του εξοπλισμού στο δωμάτιο για επαρκή χώρο για την ασφαλή μεταφορά του ασθενούς.
 • Σαφής καθοδήγηση στον ασθενή να κινηθεί αργά κατά τη μετακίνηση στο κρεβάτι, για να αποφευχθεί πτώση ή τραυματισμός.
 • Διατήρηση της αξιοπρέπειας του ασθενούς κατά τη διάρκεια της μεταφοράς κρατώντας τον σκεπασμένο. Αυτό θα βοηθήσει στη μείωση του άγχους του ασθενούς και θα διασφαλίσει τα προσωπικά και ηθικά του δικαιώματα.

Πέραν των ιδιαιτεροτήτων του ασθενούς αναλόγως της κλινικής του εικόνας, δε θα πρέπει να παραγνωρίζεται και η δική τους ανάγκη για επικοινωνία, τουλάχιστον στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Οφείλουμε να τον ενημερώνουμε για τις κινήσεις μας και να δίνουμε απαντήσεις στις τυχόν απορίες του με σαφήνεια και κατά το δυνατό με απλότητα, ώστε να γινόμαστε κατανοητοί.

 

Related Posts

Facebook Comments