Ποιά είναι η λειτουργία του Αναπνευστικού συστήματος?

Ποιά είναι η λειτουργία του Αναπνευστικού συστήματος?

Η λειτουργία αναπνευστικού συστήματος είναι η ανταλλαγή των αερίων, οξυγόνου Ο2 και διοξειδίου του άνθρακα CO2 μεταξύ αίματος και ατμοσφαιρικού αέρα

Ποιά είναι τα όργανα του Αναπνευστικού συστήματος?

 • Η μύτη που περιλαμβάνει δύο ρινικές κοιλότητες και το ρινικό διάφραγμα (ρινική κοιλότητα-> βλενογόννος ο οποίος διακρίνεται σε οσφρητικό και αναπνευστικό)
 • Ο φάρυγγας που έχει τρείς μοίρες: Τη ρινική, τη στοματική & τη φαρυγγική ( μόνο η ρινική εξυπηρετεί την αναπνευστική λειτουργία)
 • Ο λάρυγγας που είναι το κοίλο όργανο χρησιμεύει ως αεραγωγός και ως όργανο της φωνής
 • Η τραχεία και οι βρόγχοι Η τραχεία είναι κυλινδρικός ινοχόνδρινος σωλήνας και στο ύψος του 4ου θωρακικού διχάζεται στο δεξιό & αριστερό βρόγχο. Κάθε βρόγχος μπαίνει στον αριστερό και δεξιό πνεύμονα αντίστοιχα. Η διακλάδωση συνεχίζεται σε μικρότερους αεραγωγούς τα βραγχιόλια και τα τελικά βραγχιόλια που καταλήγουν στις κυψελίδες. Έτσι σχηματίζεται το βρογχικό δέντρο
 • Οι πνεύμονες που είναι δύο (ο δεξιός και ο αριστερός)

*Ο δεξιός έχει 3 λοβούς

*Ο αριστερός έχει 2 λοβούς

Ο κάθε λοβός αποτελείται από: 

 • Το βρογχικό δέντρο
 • Τα αγγεία
 • Τα νεύρα

Οι πνεύμονες βρίσκονται στη θωρακική κοιλότητα και καλύπτονται απο έναν υμένα, τον υπεζωκότα. Ο υπεζωκότας περιβάλλει τον κάθε πνεύμονα με 2 πέταλα που είναι : Το τοιχωματικό & Το περισπλάχνιο

Ενδιάμεσα απο τα δυο πέταλα υπάρχει μία σχιμοειδής κοιλότητα με υγρό ορώδες για να εφυγραίνει τις επιφάνειες του, κατά τις αναπνευστικές κινήσεις

Δοκιμασίες ελέγχου Αναπνευστικής λειτουργίας

Με τις δοκιμασίες αυτές ελέγχεται η μηχανική του αερισμού. Η μέτρηση γίνεται με ειδική συσκευή που λέγεται σπιρόμετρο

Τι πληροφορίες δίνει η σπιρομέτρηση?

Δίνει πληροφορίες για την αναπνευστική ικανότητα και περιλαμβάνει τη μέτρηση:

 • Των όγκων
 • Των χωρητικοτήτων

όπως:

 • Αναπνεόμενος όγκος που είναι ο όγκος του αέρα που μπαίνει και βγαίνει στο αναπνευστικό σύστημα (εισπνοή-εκπνοή) σε κατάσταση ηρεμίας και είναι περίπου 500ml
 • Υπολειπόμενος όγκος που είναι ο όγκος που παραμένει στους πνεύμονες μετά απο μία βαθιά εκπνοή
 • Ζωτική χωρητικότητα είναι η μέγιστη ποσότητα αέρα που εκπνέεται, ύστερα απο μία μεγάλη εισπνοή
 • FVC που είναι η βίαια εκπνεόμενη Ζ.Χ
 • FEV που είναι ο βίαια εκπνεόμενος αέρας στο πρώτο δευτερόλεπτο

Αέρια αρτηριακού αίματος

Ποιός ο λόγος της λήψεως?

Ο λόγος είναι ότι οι τιμές των αερίων αρτηριακού αίματος μας δίνουν πληροφορίες για τη μεταφορά του οξυγόνου και την αποτελεσματικότητα της ανταλλαγής αερίων

Δύο τρόποι υπάρχουν για τη λήψη αρτηριακού αίματος:

 • Με παρακέντηση της αρτηρίας (συνήθως κερκιδική)
 • Με οξύμετρο

 Εξετάσεις

 • Απλή ακτινογραφία θώρακα
 • Αξονική τομογραφία
 • Μαγνητική τομογραφία
 • Σπινθηρογράφημα (δείχνει την αιμάτωση & αερισμό των πνευμόνων)
 • Βρογχογραφία
 • Αγγειογραφία

Ενδοσκοπική εξέταση: Βρογχοσκόπηση–> Εξέταση του βρογχικού δέντρου με το βρογχοσκόπιο (γίνεται για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς)

Ποιοί είναι οι διαγνωστικοί σκοποί?

 • Λήψη βιοψίας για ιστολογική εξέταση
 • Λήψη εκκρίσεων για κυτταρολογική & μικροβιολογική εξέταση
 • Για προσδιορισμό των σημείων αιμορραγίας
 • Για εντόπιση και εκτίμηση του όγκου

Ποιά είναι η προετοιμασία του ασθενή?

 • Ενημέρωση για το σκοπό και τον τρόπο της εξέτασης
 • Μείωση του άγχους
 • Πρέπει να μείνει νηστικός 6-8 ώρες πριν την εξέταση
 • Φροντίδα της στοματικής κοιλότητας (αποφυγή προώθησης μικροβίων στους πνεύμονες)
 • Αφαίρεση ξένης οδοντοστοιχίας
 • Χορηγείται ηρεμιστικό φάρμακο το βράδυ της προηγούμενης ημέρας (ιατρική οδηγία)
 • Ο άρρωστος δεν πρέπει να βήχει ή να  καταπίνει κατά την εξέταση

Ποιές είναι οι ενέργειες μετά την εξέταση?

 • Ο άρρωστος μέχρι την επαναλειτουργία των αντανακλαστικών του φάρυγγα, δεν παίρνει τίποτα απο το στόμα (μετά απο 2 ώρες χορηγηγούνται υγρά και τροφή)
 • Πρέπει να βήχει (έτσι αποβάλλει τις τραχειοβρογχικές εκκρίσεις)
 • Ενημερώνεται για τον ερεθισμό στο λαιμό & ότι αυτός θα είναι περαστικός
 • Ανάπαυση και ηρεμία μετά την εξέταση

Άλλες ενδοσκοπικές εξετάσεις είναι:

 • Η μεσοθωρακοσκόπηση
 • Η θωρακοσκόπηση

Εξετάσεις πτυέλων και ούρών:

 • Κυτταρολογική πτυέλων (ανίχνευση καρκινικών κυττάρων)
 • Μικροβιολογική εξέταση (εκκρίσεις του ρινοφάρυγγα & του τραχειοβρογχικού δέντρου για άμεσο παρασκεύασμα –  καλλιέργεια και αντιβιόγραμμα)

Πως γίνεται η συλλογή πτυέλων για καλλιέργεια?

 • Γίνεται σε ειδικό αποστειρωμένο δοχείο μετά απο βαθύ βήχα (πρωινά πτύελα)
 • Εαν ο άρρωστος δεν μπορεί να βγάλει πτύελα, προκαλείται βαθύς βήχας με εισπνοή ερεθιστικού αερολύματος με μάσκα
 • Ενδροτραχειακή αναρρόφηση ή βρογχοσκοπική αναρρόφηση
 • Σε υποψία φυματίωσης ουροποιογεννητικού συστήματος συλλέγονται 3 δείγματα διαδοχικά απο πρωινά ούρα για 3 συνεχόμενες μέρες και στέλνονται για καλλιέργεια

Δερμοαντιδράσεις για φυματίωση:

 • Η δερμοαντίδραση για mantoux γίνεται ενδοδερμικά με ορισμένη ποσότητα φυματίνης (0,1ml) και μετά απο 48-72 ώρες αξιολογείται η σκληρότητα και όχι η ερυθρότητα
 • Παρακέντηση θώρακα (αποτελεί διαγνωστική και θεραπευτική μέθοδο)
 • Βιοψία υπεζωκότα (είναι απλή και ασφαλής μέθοδος για λήψη τεμαχιδίων του τοιχώματος του υπεζωκότα για καλλιέργεια και ιστολογική εξέταση)

Γράφει η Σοφία Παφίλη

 

 

 

Related Posts

Facebook Comments