Σύνδρομο στέρησης στα νεογνά

Σύνδρομο στέρησης στα νεογνά

Γράφει ο κ. Μητσάκης Κωνσταντίνος, Νεογνολόγος -Α Νεογνολογική κλινική & ΜΕΝΝ ΑΠΘ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης – Mouwasat hospital KSA


ΣΤΟΧΟΙ

 • Επιδημιολογία
 • Κλινικές εκδηλώσεις
 • Διάγνωση και διαφορική διάγνωση
 • Αντιμετώπιση

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

 • Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στις περισσότερες χώρες
 • Μεμονωμένες έρευνες, διάφορες μεθοδολογίες, μη συγκρίσιμα αποτελέσματα
 • EMCDDA, Lisbon, May 2016
 • Ελλάδα 2014 2,1–2,8/1000 άτομα είναι χρήστες οπιοειδών
 • ΗΠΑ 2000-2012 1,2→5,8 /1000 γεννήσεις παρουσιάζουν ΝΣΣ 299 ΜΕΝΝ 2004-2013 7 →27/1000 εισαγωγές εκδηλώνουν ΝΣΣ 42-94% χορήγηση φαρμακευτικής θεραπείας

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

 • Ποικίλλει ως προς το χρόνο, το είδος και τη βαρύτητα
 • Ευερεθιστότητα / υψίσυχνο κλάμα
 • Διαταραχές ύπνου / αφύπνισης
 • Μεταβολές τόνου / κίνησης
 • Δυσκολία σίτισης
 • Γαστρεντερικές διαταραχές (έμετος / διάρροια)
 • Διαταραχές του αυτόνομου ΝΣ (εφίδρωση, πυρετός, χασμουρητό, φτάρνισμα, διαταραχές περιφερικής κυκλοφορίας)
 • Υπολειπόμενη αύξηση

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ (συν)

 • Σπασμοί 2-11%
 • Παθολογικό ΗΕΓ 30%
 • SGΑ
 • Αναπνευστικά προβλήματα

ΧΡΟΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

 • Πρόσφατη χρήση – χρόνος ημίσειας ζωής της ουσίας
 • ΗΡΩΙΝΗ (1 24ωρο)
 • ΜΕΘΑΔΟΝΗ ΒΟΥΠΕΝΟΡΦΙΝΗ (24-72 ώρες από τον τοκετό)
 • Πρόωρα νεογνά (μικρότερη συχνότητα και βαρύτητα)

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Ιστορικό
 • Θετική τοξικολογική εξέταση ΟΥΡΩΝ μητέρας-νεογνού
 • Κλινικά σημεία συμβατά με ΝΣΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Σπασμοί
Υπασβεστιαιμία
Υπογλυκαιμία
ΥΙΕ
Πυρετός, Ευερεθιστότητα
Σηψαιμία
Υπερθυρεοειδισμός
Δυσκολία στη σίτιση
Πολυκυτταραιμία


ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
Σύφιλις
Γονόρροια
   Ηπατίτιδα Β, C
   HIV

Χρήση πολλαπλών ουσιών

Ψυχιατρικές διαταραχές


Δείτε εδώ – Τι είναι η ηπατίτιδα C; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!

Δείτε εδώ – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις ηπατίτιδες Α, Β, C, D και Ε


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

 • Ο κύριος στόχος είναι η εξασφάλιση επαρκούς ύπνου και σταθερής πρόσληψης βάρους
 • Προσαρμογή στο περιβάλλον που σημαίνει φυσιολογική αλληλεπίδραση με τα άτομα που το φροντίζουν
 • Εξωτερικά ερεθίσματα
 • Υποστηρικτική μη φαρμακευτική και φαρμακευτική θεραπεία


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η εκτίμηση της βαρύτητας του ΝΣΣ
πρέπει να ξεκινάει αμέσως μετά τη γέννηση
και να επαναλαμβάνεται ανά 3-4 ώρες
καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του νεογνού στη ΜΕΝΝ


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

 • Υποκειμενική εκτίμηση
 • Σχεδιασμένα για τελειόμηνα νεογνά <30 ημερών
 • Aντικειμενικά κριτήρια
 • Αντίδραση της κόρης
 • Αγωγιμότητα δέρματος
 • Εναλλαγές εγρήγορσης ηρεμίας

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

 • Εξατομικευμένη προσέγγιση
 • Φροντίδα δέρματος
 • Μητρικός θηλασμός (μεθαδόνη)

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Δύο διαδοχικές βαθμολογίες ≥8

     Μορφίνη sulfate per os
     Mεθαδόνη

     Κλονιδίνη
     Φαινοβαρβιτάλη

Προσοχή με τη ναλοξόνη


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 • Συντηρητικά, υποστηρικτικά μέτρα
 • Κλίμακα εκτίμησης
 • Φαρμακευτική θεραπεία
 • Οπιοειδή
 • Προσθήκη 2ου φαρμάκου
 • Σταδιακή μείωση θεραπείας
 • Εξιτήριο

 

Related Posts

Facebook Comments