Τι είναι η διπολική διαταραχή και η μανία;

Τι είναι η διπολική διαταραχή και η μανία;

Η διπολική διαταραχή είναι ψυχική ασθένεια που μπορεί να προκαλέσει ακραία υψηλά και χαμηλά επίπεδα της διάθεσης. Αυτά τα επεισόδια ονομάζονται μανία και κατάθλιψη. Η σοβαρότητα και η συχνότητα αυτών των επεισοδίων θα βοηθήσει τον ψυχίατρο να καθορίσει τον τύπο της διπολικής διαταραχής.

Η διπολική διαταραχή 1 εμφανίζεται όταν υπάρχει τουλάχιστον ένα επεισόδιο μανίας. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει μεγάλο καταθλιπτικό επεισόδιο πριν ή μετά από ένα μανιακό επεισόδιο. Επιπλέον, μπορεί να υπάρξει ένα υπομανιακό επεισόδιο, το οποίο είναι λιγότερο σοβαρό από τη μανία.

Η διπολική διαταραχή 2 συνοδεύεται από ένα σοβαρό καταθλιπτικό επεισόδιο που διαρκεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες και ένα υπομανιακό επεισόδιο που διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις ημέρες.

Τι είναι η μανία;

Η μανία είναι σύμπτωμα που σχετίζεται με την διπολική διαταραχή.

Συμπτώματα κατά τη διάρκεια ενός μανιακού επεισοδίου:

  • Ασυνήθιστα αυξημένη διάθεση
  • Διαρκώς ευερέθιστη διάθεση
  • Ασυνήθιστα ενεργητική διάθεση
  • Αισθήματα υψηλής αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης
  • Αίσθηση ότι δεν χρειάζεστε ύπνο ή χρειάζεστε πολύ λίγο ύπνο
  • Ασυνήθιστα ομιλητικός
  • Διαταραχή προσοχής
  • Υπερκατανάλωση
  • Έναρξη επιχείρησης
  • Αυξημένη σεξουαλική επιθυμία

Η μανία μπορεί να οδηγήσει σε ψύχωση. Αυτό σημαίνει ότι χάνεται η επαφή με την πραγματικότητα.

Τα μανιακά επεισόδια δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται αψήφιστα. Επηρεάζουν την ικανότητά του ατόμου να λειτουργεί ως συνήθως στην εργασία, στο σχολείο και στις κοινωνικές δραστηριότητες. Κάποιος που βιώνει ένα μανιακό επεισόδιο μπορεί να χρειαστεί να νοσηλευτεί.

Related Posts

Facebook Comments