Τοποθέτηση ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι

Τοποθέτηση ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι

Γράφει η κα Σαρρή Ειρήνη, MD, PhDc, Αναισθησιολόγος


Άνεση και ασφάλεια για τον ασθενή

 • Βατότητα αεραγωγού
 • Μη εφαρμογή πίεσης στο θώρακα
 • Διατήρηση κυκλοφορίας Διατήρηση ακεραιότητας περιφερικών νεύρων
 • Επαρκής αποκάλυψη του χειρουργικού πεδίου στον χειρουργό

Ομάδα χειρουργικής αίθουσας

 • Χειρουργοί – υπεύθυνοι για την επαρκή αποκάλυψη του χειρουργικού πεδίου
 • Αναισθησιολόγος – συνεχής έλεγχος A-B-C και συντονισμός του χρόνου αλλαγής θέσης του ασθενούς
 • Νοσηλευτές – τοποθέτηση των απαραίτητων επιθεμάτων και συσκευών για τα σημεία επαφής του ασθενούς

Βασικές θέσεις

1.Ύπτια

2. Πρηνής

3.Πλάγια

4. Τrendelenburg – anti Trendelenburg

5. Λιθοτομής

Ύπτια θέση

 • Η ύπτια θέση είναι η πιο συχνή με τις λιγότερες βλάβες
 • Το κεφάλι θα πρέπει να επανατοποθετείται -> αποφυγή εμφάνισης αλωπεκίας από παρατεταμένη πίεση.
 • Τα χέρια του ασθενούς θα πρέπει είτε να προστατεύονται και να συγκρατούνται σε θέση παράλληλη με το σώμα είται σε 90 ο απαγωγή
 • Κεφάλι-ΣΣ- λεκάνη και κάτω άκρα πρέπει να βρίσκονται σε σειρά
 • Τα κάτω άκρα δεν θα πρέπει να σταυρώνουν και πρέπει να τοποθετείται μαξιλάρι κάτω από τα γόνατα (περονιαίο -κνημιαίο νεύρο)
 • Τα χέρια σε απαγωγή ΌΧΙ > 90ο (βραχιόνιο πλέγμα)

Συχνότερες οστικές βλάβες από πίεση

 • Ινίο
 • Ωλέκρανο
 • Ιερό οστό
 • ΣΣ
 • Πτέρνα

ύπτια θέση

ύπτια θέση

Πρηνής Θέση

 • Χορήγηση αναισθησίας στο φορείο
 • Συγχρονισμένη μεταφορά
 • Μαξιλάρι στο πρόσωπο με οπή
 • Στηρίγματα στο θώρακα (προσοχή στους μαστούς)
 • Στηρίγματα στη λεκάνη Μαξιλάρι κάτω από τα πόδια
 • Χέρια στο πλάι παράλληλα στο σώμα
 • Χέρια στο πλάι δεξιά και αριστερά από το κεφάλι

 • Έλεγχος αιμοδυναμικών παραμέτρων
 • (↓ προφορτίου)
 • Έλεγχος αναπνευστικών παραμέτρων (↓ FRC)

Πιο συχνές βλάβες νεύρων

 • Βραχιόνιο πλέγμα
 • Ωλένιο νεύρο
 • Κερκιδικό νεύρο
 • Μέσο νεύρο

Οστικές βλάβες

 • Ακρώμιο
 • Κλείδα
 • Λαγόνια

Βλάβες αγγείων

1.Καρωτίδες

2.Αορτή

3.Κάτω κοίλη φλέβα

4.Σαφηνής φλέβα

Πλάγια Θέση

 

 • Η θέση αυτή αυξάνει τον κίνδυνο κακής τοποθέτησης της σπονδυλικής στήλης
 • κίνδυνος εμφάνισης ελκών από πίεση σε ευάλωτες περιοχές της πλευράς του ασθενούς που είναι σε επαφή με το κρεββάτι
 • Χορήγηση αναισθησίας στο φορείο
 • Συγχρονισμένη μεταφορά με τρόπο ώστε να μη γίνει στροφή της ΣΣ ->κεφαλή και ΣΣ σε ευθεία
 • Το κάτω άκρο που βρίσκεται σε επαφή με το κρεββάτι -> σε κάμψη
 • Μαξιλάρι ανάμεσα στα κάτω άκρα
 • Μαξιλάρι κάτω από το άνω άκρο που δέχεται το βάρος του κορμού -> sos βραχιόνιο πλέγμα
 • Σταθεροποίηση με ιμάντες
 • Έλεγχος αιμοδυναμικών παραμέτρων
 • Έλεγχος αναπνευστικών παραμέτρων

Πιο συχνές βλάβες νεύρων

 • Βραχιόνιο πλέγμα
 • Ωλένιο νεύρο
 • Κερκιδικό νεύρο
 • Μέσο νεύρο
 • Περονιαίο νεύρο

Οστικές βλάβες

 • Λαγόνια
 • Ωλέκρανο
 • Ακρώμιο
 • Μείζων τροχαντήρας

Τrendelenburg anti Trendelenburg

Τrendelenburg

 • Μετακίνηση σπλάχνων προς το θώρακα
 • Μείωση πνευμονικών όγκων
 • Μετακίνηση τραχειοσωλήνα προς την τρόπιδα
 • Μετακίνηση άνω άκρων
 • Προσοχή στην Ρδιήθησης εγκεφάλου

anti Trendelenburg

 • Κυρίως για επεμβάσεις κεφαλής και θώρακα
 • Βέλτιστη αναπνευστική λειτουργία
 • Ειδικά εξαρτήματα για να μην ολισθαίνει ο ασθενής

Θέση Λιθοτομής

 • Συμμετρική θέση
 • Πάντα ταυτόχρονη μετακίνηση των κάτω άκρων
 • Το περίνεο στο ίδιο επίπεδο με την άκρη του κρεβατιού
 • Το κεφάλι και ο κορμός πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο

SOS Ιγνυακός βόθρος

 • ιγνυακή αρτηρία (η οποία είναι συνέχεια της μηριαίας)
 • η ιγνυακή φλέβα
 • το κνημιαίο νεύρο
 • το κοινό περονιαίο νεύρο

SOS Η υπερβολική κάμψη ισχίου στη βουβωνική χώρα ->

 • σε βλάβες του μηριαίου
 • ισχιακού και θυρεοειδούς νεύρου.

Στη θέση λιθοτομής ο ασθενής θα πρέπει να βρίσκεται το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Για επεμβάσεις> 4 ώρες -> ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΟΔΙΑ

 • Μείωση FRC
 • ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΕΣ
 • Αυξημένη φλεβική επιστροφή (το αντίθετο όταν κατεβαίνουν τα πόδια)
 • ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕ TRENDELENBURG

Related Posts

Facebook Comments