4ο Σεμινάριο Εξειδίκευσης στον Έλεγχο των Λοιμώξεων – Λήξη προθεσμίας υποβολής συμμετοχών Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019!

4ο Σεμινάριο Εξειδίκευσης στον Έλεγχο των Λοιμώξεων – Λήξη προθεσμίας υποβολής συμμετοχών Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019!

Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων διοργανώνει το 4ο Σεμινάριο Εξειδίκευσης στον Έλεγχο των Λοιμώξεων στις 1-5 Απριλίου 2019 στην Αθήνα (ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER).

Για να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ

Για να δείτε την Α΄ Ανακοίνωση του Σεμιναρίου κάντε κλικ εδώ

Για να εγγραφείτε κάντε κλικ εδώ

Λήξη προθεσμίας υποβολής συμμετοχών Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Α) Το επιστημονικό Πρόγραμμα του 4ου Σεμιναρίου θα μοριοδοτηθεί με Μόρια Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.)

Β) Για τους νοσηλευτές, όλο το επιστημονικό Πρόγραμμα του 4ου Σεμιναρίου θα μοριοδοτηθεί με
μόρια από το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (International Council of Nurses).

Το Σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν Ιατροί, Νοσηλευτές και Επαγγελματίες Υγείας με
ενεργή επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και μέλη των Επιτροπών Ελέγχου Λοιμώξεων σε
δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία.

http://enne.gr/14869

Related Posts

Facebook Comments