Ceclor ® – Κεφακλόρη: Φύλλο οδηγιών – Παρενέργειες – Ενδείξεις – Αντενδείξεις – Δοσολογία

Ceclor ® – Κεφακλόρη: Φύλλο οδηγιών – Παρενέργειες – Ενδείξεις – Αντενδείξεις – Δοσολογία

Το Ceclor είναι αντιβιοτικό που ανήκει στην ομάδα των ημισυνθετικών κεφαλοσπορινών 2ης γενεάς και προορίζεται για από του στόματος χρήση. Παράγεται από τη ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε και ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας είναι η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.


Ενδείξεις

 • Μέση πυώδης ωτίτιδα προκαλούμενη από S.pneumoniae, H.influenzae, Staphylococci (εξαιρουμένων των στελεχών που είναι ανθεκτικά στη μεθικιλλίνη), S.pyogenes (β-αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι ομάδες Α) και M.catarrhalis
 • Οξεία βρογχίτιδα και οξείες εξάρσεις χρόνιας βρογχίτιδας που προκαλούνται από S.pneumoniae, H.influenzae, H.parainfluenzae, M.catarrhalis, S.aureus
 • Φαρυγγίτιδα και αμυγδαλίτιδα που προκαλούνται από S.pyogenes
 • Πνευμονία που προκαλείται από S.pneumoniae, H.influenzae, M.catarrhalis
 • Μη επιπεπλεγμένες  λοιμώξεις του ουροποιογεννητικού συστήματος συμπεριλαμβανομένων της πυελονεφρίτιδας και κυστίτιδας, (με ταυτόχρονη κάλυψη για τα αναερόβια) που προκαλούνται από E.coli, P.mirabilis, Klebsiella spp
 • Λοιμώξεις του δέρματος και μαλακών μορίων Staphylococcus aureus και S.pyogenes
 • Παραρρινοκολπίτιδα που προκαλείται από ευαίσθητα στελέχει των μικροοργανισμών H.influenzae, S.pyogenes, S.pneumoniae, M.catarrhalis και S.aureus

Δείτε εδώ: Flagyl – Μετρονιδαζόλη: Ενδείξεις, Αλληλεπιδράσεις, Παρενέργειες


Φαρμακευτικές μορφές

 • σκληρά καψάκια (500 mg κεφακλόρης – 750mg κεφακλόρης)

Δραστική ουσία: Μονοϋδρικό άλας της κεφακλόρης

Έκδοχα: Στεατικό μαγνήσιο, διμεθικόνη, άμυλο αραβοσίτου

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία <25 °C ως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

 • κοκκία για πόσιμο εναιωρήματος
 1.  125 mg κεφακλόρης / 5ml – Φιαλίδιο των 60 ml
 2. 250 mg κεφακλόρης / 5ml – Φιαλίδιο των 60 ml
 3. 375 mg κεφακλόρης / 5ml – Φιαλίδιο των 60 ml

Δραστική ουσία: Μονοϋδρικό άλας της κεφακλόρης

Έκδοχα: Κεκαθαρμένο λαουρυλοθειικό νάτρο, γαλάκτωμα σιλικόνης 30%, ερυθροσίνη, Ε127 μεθυλοκυτταρίνη15, κόμμι ξανθάνης, τροποποιημένο άμυλο αραβοσίτου, τεχνητό βελτιωτικό γεύσης φράουλας και σακχαρόζη.

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία <25°C ως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. Μετά την ανασύσταση το εναιώρημα μπορεί να διατηρηθείγια 7 ημέρες σε θερμοκρασία <25°C ή για 14 ημέρες στο ψυγείο σε 2°C – 8°C

Δείτε εδώ: Dalacin C ® – Κλινδαμυκίνη: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε


Αντενδείξεις

Αντενδεικνύται σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στην κεφακλόρη και σε άλλες κεφαλοσπορίνες, καθώς και σε ιστορικό αναφυλακτικής αντίδρασης στις πενικιλλίνες.

Το Ceclor πρέπει να λαμβάνεται με μεγάλη προσοχή από ασθενείς με μέτρια – σοβαρή βλάβη της νεφρικής λειτουργίας.


Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα

Πρέπει να αναφέρετε στον ιατρό σας εαν λαμβάνετε άλλα φάρμακα. Σπάνιες περιπτώσεις αυξημένης αντιπηκτικής δράσης έχουν παρατηρηθεί με την ταυτόχρονη χορήγηση κεφακλόρης με αντιπηκτικές ουσίες χορηγούμενες απο του στόματος (βαρφαρίνη).

Η απέκκριση του Ceclor από τους νεφρούς αναστέλλεται από την προβενεσίδη, όπως συμβαίνει και με άλλα αντιβιοτικά.

Όταν το Ceclor χορηγείται μαζί με τετρακυκλίνες ή χλωραμφενικόλη έχει ανταγωνιστικό αποτέλεσμα.


Ποιός μπορεί να το λάβει

 • Ηλικιωμένοι Το Ceclor μπορεί να χορηγηθεί
 • Κύηση Το Ceclor μπορεί να χορηγηθεί μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητα
 • Γαλουχία Δεν είναι γνωστή η επίδραση του φαρμάκου. Πιθανότατα να περνάει στο μητρικό γάλα
 • Παιδιά Το Ceclor μπορεί να χορηγηθεί σε αυτά

Δεν έχει καθοριστεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα σε βρέφη μικρότερα του 1 μηνός.


Δοσολογία και Χορήγηση

Ενήλικες: Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 250 mg κάθε 8 ώρες, διπλασιαζόμενη σε σοβαρές λοιμώξεις. Χορήγηση 750 mg κεφακλόρης ανά 12 ωρο είναι επίσης εφικτή.

Παιδιά ηλικίας άνω του 1 μηνός: Η συνήθης δοσολογία είναι 20 – 40 ml/kg ημερισίως διαιρεμένη σε τρείς ίσες δόσεις. Προσοχη! Μη δώσετε Ceclor σε βρέφος εαν δε ζητηθεί από τον παιδίατρο.

Ακολουθείστε τη δοσλογία ακριβώς όπως σας συνταγογραφήθηκε από τον γιατρό σας. Μην σταματήσετε το Ceclor εαν δεν ολοκληρώσετε τη θεραπεία. Εαν έχετε συμπτώματα ανεπιθύμητης ένεργειας μιλήστε αμέσως με τον γιατρό σας, μπορεί να χρειαστει να διακόψετε τη λήψη φαρμάκου ή να αλλάξετε τη δοσολογία. 


Παρενέργειες

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας: Δερματικά εξανθήματα, κνησμός, κνίδωση και θετική δοκιμασία άμεσης coombs. Σπάνια: πυρετός, αναφυλαξία (περισσότερο σε ασθενείς με ιστορικό αλλεργίας στην πενικιλλίνη), πολύμορφο ερύθημα, σύνδρομο Stevens – Johnson.

Συμπτώματα εκ του γαστρεντερικού συστήματος: Διάρροια, ναυτία, έμετοι και επιγαστρικός φόρτος. Σπάνια: ψευδομεμβρανώδης κολίτις μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια ή μετα τη θεραπεία με αντιβιοτικά. Όπως και με τη χορήγηση των πενικιλλινών και άλλων κεφαλοσπορινών, σπάνια έχουν αναφερθεί παροδική ηπατίτιδα και χολοστατικός ίκτερος.

Επιλοιμώξεις από ανθεκτικούς μικροοργανισμούς μπορεί να εμφανιστούν. Σπάνια έχουν αναφερθεί ηωσινοφιλία, θρομβοκυττοπενία, αναστρέψιμη διάμεσος νεφρίτις, κνησμός γεννητικών οργάνων, κολπίτις.

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργεις έχουν παρουσιαστεί σε ασθενείς που λάμβαναν Ceclor, χωρίς η αιτιολογική συσχέτιση να είναι σαφής

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα: Σπάνια έχουν αναφερθεί ανησυχία, νευρικότητα, αυπνία, σύγχηση, υπερτονία, ζάλη, κεφαλαλγία, παρεσθήσεις, και υπνηλία.

Ήπαρ: Παροδικές αυξήσεις στις τιμές των SGOT, SGPT και της αλκαλικής φωσφατάσης. Σπάνια ηπατική δυσλειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της χολόστασης.

Αίμα και Λεμφικό Σύστημα: Παροδική λεμφοκυττάρωση, λευκοπενία και σπάνια έχουν αναφερθεί αιμολυτική αναιμία, ακοκκιοκυτταραιμία και αναστρέψιμη ουδετεροπενία. Σπάνια επίσης έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις αυξημένου χρόνου προθρομβίνης με ή χωρις αιμοραγία σε ασθενείς που ελάμβαναν συγχρόνως κεφακλόρη και βαρφαρίνη. Υποθρομβιναιμία μπορεί να παρατηρηθεί λόγω μειωμένης παραγωγής βιταμίνης Κ εκ διαταραχής της εντερικής χλωρίδας.

Νεφροί: Παροδική αύξηση της ουρίας ή της κρεατινίνης και παθολογικά ευρήματα στη γενική ούρων.


Εαν ξεχάσετε μία δόση

Σε περίπτωση που παραλέιψατε μία δόση, πάρετε τη δόση αμέσως μόλις το θυμηθείτε. Εαν πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση μη πάρετε τη χαμένη δόση και συνεχίστε κανονικά με την επόμενη.


 • Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο ιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα. Δε θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιήσετε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευτεί τον ιατρό.
 • Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ενημερώστε τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει για κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο παρών φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (τηλέφωνο 2132040380/337)
 • Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
 • Μην κρατάτε φάρμακα που έχουν λήξει
 • Κρατήστε όλα τα φάρμακα μακριά από παιδιά και κατοικίδια

Όλα τα φάρμακα έχουν δυνητικές παρενέργειες και χρειάζονται συνταγή ιατρού! Όταν χορηγούνται με την κατάλληλη ένδειξη και στη σωστή δόση, είναι ασφαλή και συμβάλουν στην αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς. Αυτό ισχύει για όλα τα εγκεκριμένα φάρμακα από τις αρμόδιες αρχές (Ε.Ο.Φ, F.D.A κ.α).


Δείτε εδώ: Flagyl – Μετρονιδαζόλη: Ενδείξεις, Αλληλεπιδράσεις, Παρενέργειες

Δείτε εδώ: Dalacin C ® – Κλινδαμυκίνη: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Δείτε εδώ: Ολανζαπίνη – Zyprexa Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης του φύλλου οδηγιών: Νοέμβριος 2016

Related Posts

Facebook Comments